Szeretjük páratartalom

Küldetésnyilatkozatunk

  • Alkalmazkodunk ügyfeleink különleges igényeihez, és vállaljuk, hogy szakmai tanácsokat és támogatást biztosítunk számukra, az energia szempontjából optimális megoldásokat kínálunk a termelékenység, a fenntarthatóság és az egészség figyelembevételével.
  • Olyan termékeket és szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek világszínvonalúak, és az iparágban elérhető legjobb teljesítményt és minőséget nyújtják.
  • Ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy az általunk kínált valamennyi megoldás megfelelően és hatékonyan fog működni teljes életciklusa alatt.
  • A szolgáltatáson keresztül partnerei vagyunk ügyfeleinknek, és elősegítjük a levegő- és víztechnikai berendezéseinkbe való befektetéseik megtérülésének maximalizálását és fenntartását.
  • Globális piacvezetők vagyunk a légnedvesítésben, és ezt a különleges hírnevet folyamatos innováció útján érjük el.
  • Olyan munkakörnyezetet alakítunk ki, amely dinamikus, kihívást jelentő, ösztönző és elismerő valamennyi alkalmazottunk számára, hasznosítja képességeiket a bizalom, a lehetőségek, a felelősség és a megbecsülés kultúrájában.

Szervezeti kultúránk

A Condair szervezeti kultúrája olyan erkölcsi alapelveken és értékeken nyugszik, amelyek valamennyi munkatársunk viselkedését megszabják, ennélfogva etikánkat és a rólunk alkotott képet is kialakítják. Értékeinkkel a mindennapi munka során élünk: az egymással való viselkedésben, a döntéshozatalban, a teljesítmény értékelésében, a tájokoztatásban és a kommunikációban, valamint a partnereinkkel való kapcsolatban.

Dynamisch & direkt

Dinamikus és céltudatos

Előre tekintő vállalatként igenlően tekintünk a változásokra, és kezdeményezők vagyunk céljaink elérésében. Határozottak, gyorsan cselekvők és jól reagálók vagyunk. Működésünket a nyíltság és átláthatóság jellemzi.

Kooperativ und offen

Együttműködő és érdeklődő

Együtt, készségesen megosztva az ismereteket, a szakértelmet és ötleteket, erősek vagyunk. Meghallgatjuk és tiszteletben tartjuk a sajátunktól eltérő véleményeket. Nyitottak vagyunk az új elgondolásokra és munkamódszerekre.

Ergebnisorientiert

Eredményre törő

Céljainkra koncentrálunk, így mindig a lényegre összpontosíthatunk. Állhatatosak, hajthatatlanok vagyunk, és kitartóan törekszünk céljaink elérésére. Csak akkor vagyunk elégedettek, ha eltökéltségünk tartósan megfelelő eredményekre vezet.


Értékajánlat

A Condair az üzletvitelében minden olyan személy igényeire figyel, aki érdekelt a vállalat sikerében. Hosszú távra tekintünk előre: jól tudjuk, hogy csak az összes résztvevő segítségével és egyetértésével lehetünk sikeresek a távoli jövőben. Kidolgoztunk egy értékajánlatot a hosszan tartó együttműködés alapjaként minden olyan személy számára, aki érdekelt a vállalat sikerében. Párbeszédet kívánunk folytatni minden olyan csoport képviselőivel, amely érdekelt vállalatunk sikerében – ez fontos információforrás a folyamatos fejlődés megvalósításához.

Kunden

Ügyfeleink

számára igényre szabott és felhasználóbarát ajánlatot nyújtunk.

Vertriebspartner

Forgalmazó partnereink

termékeinkkel fenntartható és versenyképes hasznot érhetnek el.

Mitarbeiter

Alkalmazottaink

számára biztonságot, kihívást jelentő, önmegvalósító feladatokat és tisztességes juttatást kínálunk.

Zulieferer

A beszállítókat

hosszú távú partnereinknek tekintjük, akik számíthatnak ránk.


Fenntarthatóság

A társadalmi, etikai és környezeti előírások egyre fontosabbá válnak a jövőben. Hosszú távon akkor leszünk sikeresek, ha üzletvitelünk hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és az egészséges környezethez. Vállalatként jó példával kívánunk elöl járni, egyúttal alkalmazottainkat is ösztönözzük, hogy tudatában legyenek saját ökológiai lábnyomuknak, és támogassák az ez irányú kezdeményezéseket.

Umwelt

Környezet

A Condair vállalatnál hiszünk abban, hogy a környezet és a jövőbeli generációk hasznára válik a hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátással járó technológiák iránti elkötelezettségünk, ilyen a közvetett párologtatásos hűtés, a hővisszanyerés és az adiabatikus légnedvesítési megoldások alkalmazása.

Ressourceneffizienz

Erőforrás-hatékonyság

A Condair vállalatnál az erőforrás-hatékonyság növelésének alapvető eszköze a minőség és a termelékenység folyamatos fejlesztése, amely kevesebb erőforrás használatához és a hulladék csökkentéséhez vezet.

Transparenz

Átláthatóság

A Condair vállalatnál hiszünk abban, hogy a termékeinkről a különböző életciklusokra vonatkozó hasznos és pontos dokumentáció, illetve környezeti adatok biztosításával elősegíthetjük a környezettudatosság növekedését ügyfeleink körében.